شرکت تجاری طلای سبز باختر ماد با هدف فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا فعالیت خود را از سال 1397 آغاز کرد.

زباله های تفکیک نشده هزینه ی بالایی برای تفکیک مجدد دارد و بار اقتصادی زیادی به همراه دارد.

لذا این شرکت به طور تخصصی در راستای راهکارهای تفکیک زباله فعالیت می کند.

هم اکنون این شرکت نماینده رسمی فروش دستگاه های تفکیک زباله می باشد.

به امید روزی که فرهنگ تفکیک زباله کاملا در کشور نهادینه شود.

  • رئیس هیات مدیره:
    مهرنوش نوروزی
  • اعضای هیات مدیره:
    مهری صادقی