دستگاه بازیافت دو کاره – قوطی و بطری

ارتفاع ۱۸۱ طول ۱۲۰ عرض ۶۶ cm