بازدید مسئولان شهرداری تهران از دستگاه بازیافت هوشمند شرکت تجاری طلای سبز باختر

افتخار حضور مدیریت شرکت تجاری طلای سبز باختر در کنارجناب آقای دکتر یزدانی (ریاست کل خدمات شهری تهران) و جناب مهندس هاشمی (ریاست شورای شهر تهران) و سایر مسئولین زحمتکش مدیریت پسماند شهرداری تهران بازدید جناب آقای دکتر حناچی شهردار…